Megint elhalasztották

Újra elhalasztották a társasházi tisztségviselők – (közös képviselő, intéző bizottsági elnök) kötelező regisztrációját 2021. január 1. napjáig Az újabb módosítás a 2019. évi LXXXII. törvényben került meghatározásra az alábbiak szerint

Idézet a  M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 191. számából

7. A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon
kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény módosítása
23. § A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi
CLXXIX. törvény
a) 41. § (7) bekezdésében a „2020. január 1. napján” szövegrész helyébe a „2021. január 1. napján” szöveg,
b) 41. § (8) bekezdésében a „2020. január 2. napján” szövegrész helyébe a „2021. január 2. napján” szöveg
lép.
8. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével
összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása
24. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények
módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Büromódtv.) 32. § (3) bekezdése a következő
szöveggel lép hatályba:
„(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését
ellátó tevékenységet 2021. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül – elláthatja, ha a tevékenység
végzésére való jogosultságát hitelt érdemlő módon igazolja.””
25. § A Büromódtv. 79. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 32. § (1)–(4) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.”

Megosztás itt:

Spread the word. Share this post!

About the Author: thazadmin

Aláírás: [center][b]Barkóczi Zoltán[/b]
P.Color Kft.
[i] ügyvezetõ[/i][/center]
Web oldal: P.Color Társasház

error: Védett tartalom !!