P.Color Társasház

Társasházkezelés-Könyvelés-Szoftverfejlesztés-Webes megjelenés-Rendszerfelügyelet

Kinőtte régi DOS-os programját, elege van annak korlátaiból?

Akkor váltson egy korszerű, mai kor igényeihez igazodó Windows alapú társasházkezelő szoftverre. Ajánlatunk Önnek a következő: rendelje meg Thaz-SofT SQL Társasházi könyvelő és nyilvántartó rendszerünket ebben az évben, mi ingyen konvertáljuk régi DOS-os szoftverének adatbázisát a mi (SQL adatbázis-kezelő) rendszerünkbe. Ezek után munkáját (könyvelését) ott folytathatja ahol régi szoftverében abbahagyta.
Oldalunkon megtalál minden információt, hogy meggyőződjön arról, hogy szoftverünk segítséget, támogatást nyújt a társasházkezeléssel összefüggő feladatok megoldásában legyen az könyvelés, műszaki problémák, közgyűlés, internetes megjelenés stb.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Újra elhalasztották a társasházi tisztségviselők – (közös képviselő, intéző bizottsági elnök) kötelező regisztrációját 2021. január 1. napjáig Az újabb módosítás a 2019. évi LXXXII. törvényben került meghatározásra az alábbiak szerint

Idézet a  M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 191. számából


7. A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon
kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény módosítása
23. § A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi
CLXXIX. törvény
a) 41. § (7) bekezdésében a „2020. január 1. napján” szövegrész helyébe a „2021. január 1. napján” szöveg,
b) 41. § (8) bekezdésében a „2020. január 2. napján” szövegrész helyébe a „2021. január 2. napján” szöveg
lép.
8. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével
összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása
24. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények
módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Büromódtv.) 32. § (3) bekezdése a következő
szöveggel lép hatályba:
„(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését
ellátó tevékenységet 2021. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül – elláthatja, ha a tevékenység
végzésére való jogosultságát hitelt érdemlő módon igazolja.””
25. § A Büromódtv. 79. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 32. § (1)–(4) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.”

Sok összetevője van egy jó programnak, de lássuk a legfontosabbakat

  • Legyen könnyen használható, gyorsan megtanulható, felhasználó barát
  • Korszerű, biztonságos, a kor igényeinek megfelelő programozási nyelvben íródjon
  • Legyen bővíthető, a növekvő vállalkozás igényeit ki tudja szolgálni
  • Rendelkezzen felhasználó kezeléssel, felhasználó szintű… Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Legyen szó családi házról, vagy kisebb lakásról, az ingatlantulajdonosok tisztában vannak azzal, hogy otthonukkal kapcsolatban mennyi kérdés, probléma, ügyintézés merülhet fel az évek során. Egy társasház esetében ezek a tényezők szinte napi szinten előtérbe kerülnek, így a nagyobb problémák elkerülésének… Egy kattintás ide a folytatáshoz....