Sürgős közös képviselői feladatok

Megjelent az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet, melynek 4. pontja foglalkozik a társasházakra és a lakásszövetkezetekre vonatkozó kedvezményekkel. A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete (TTOE) felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezés nagyon sürgős feladatokat állapítottak meg a közös képviselők számára is:

 1. kedvezményes mennyiséget a lakóépületben megosztott önálló lakások számának szorzata alapján kell meghatározni Pl. a társasház albetéteinek száma szerint
  2. az egyes társasházak/lakásszövetkezetek önálló fűtési rendszert működtetnek, akkor ezt a szabályt kell alkalmazni a gázfogyasztás tekintetében
  3. a nagyobb társasházaknál az elektromos áram fogyasztásánál – amennyiben liftek, szellőző motorok, központi klímák stb. vannak – ha meghaladja az előírt fogyasztási limitet, akkor is a társasházban található albetétek száma szerint szorzó alapján kell vizsgálni a fizetési kötelezettséget
  4. méréspontonkénti helyeket kell figyelembe venni, amely villamosenergia szolgáltatásnál 2523 kWh/év(pl. különálló épületek, lépcsőházak, épületen belül elkülönülő épületrészek esetében a mérési pontok lesznek meghatározóak, a küldött számlák segítenek az eligazodásban)
  5. egyetemes szolgáltatótól a földgázszolgáltatásnál 1729 m3/év/mérési pont
  6. lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakásokat kell figyelembe venni

A 7. § (2) bekezdése alapján a „társasház, lakásszövetkezet mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkozik az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról.”

Ez viszont lefordítva annyit jelent, hogy a társasház közös képviselőjének (IB elnöknek) illetve a lakásszövetkezet elnökének kell ezt a nyilatkozatot megtenni, ráadásul 2022. augusztus 15-ig!

Ha ezt az időpontot tartani tudja a közös képviselő, akkor 2022. augusztus 1-től már a számlánál figyelembe veszik és a rezsicsökkentés mértékét is ennek alapján tudják megállapítani.

A lejelentett nyilatkozatban foglaltakat bármikor ellenőrizheti a szolgáltató és kérheti annak igazolását. Erre a legmegfelelőbb dokumentum, ha lekérik – ingyenesen – az Ingatlannyilvántartási hatóságtól a társasház törzslapját, amelyen feltüntetésre kerül, hogy milyen és mennyi albetétből áll a társasház.

Ha valaki a megadott határidőig – illetve legkésőbb augusztus 30-ig – nem juttatja el az adatközlést a szolgáltatóhoz, akkor szankcióként a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő összeggel fogják a számlát kiállítani.

A nyilatkozatok megtételére az egyetemes szolgáltató által biztosított területen van lehetőség, amelynek kezdő időpontja 2022. július 27-e, illet az ezt követő időponttól érdemes a honlapot megkeresni. Egyéb módon történő nyilatkozattétel érvénytelennek minősül.

Mivel ez a kötelezettség a közös képviselőt terheli, így mulasztása esetén a tulajdonosok közgyűlési határozattal tovább tudják terhelni a mulasztó tisztségviselőre a felmerült többlet költséget.

További fontos rendelkezés, hogy a lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a bérbeadót veszik figyelembe, akinek jogosultsága lesz a bérlőjével szemben a kiküldött számla alapján elszámolni és többlet használat esetén a piaci áron történő elszámolásra is lehetősége van.

Budapest, 2022. július 21.

Megosztás itt:

Spread the word. Share this post!

About the Author: thazadmin

Aláírás: [center][b]Barkóczi Zoltán[/b]
P.Color Kft.
[i] ügyvezetõ[/i][/center]
Web oldal: P.Color Társasház

error: Védett tartalom !!