Lift üzemeltetése társasházban

Naponta kellene ellenőrizni a lifteket. Egy rendelet értelmében ugyanis bővült az üzemeltetők kötelezettsége: minden naptári év március 31-ig el kell végeztetni a műszaki biztonságtechnikai vizsgálatokat egy hatóságilag nyilvántartott szervezettel, egy, a társasház által kijelölt, személynek pedig naponta ellenőriznie kellene a lift állapotát. Már csak ezért is érdemes Időnként újra versenyeztetni a karbantartó cégeket, ki ad jobb ajánlatot. Csak úgy, mint az épület-karbantartáson, csatornatisztításon, a liftügyeleten is sokat lehet spórolni. A legnagyobb vita azonban még így is az, hogyan és mire használhatjuk a liftet.

„Volt némi nézeteltérés arról, hogy a lift mire használható, és mire nem, de úgy egy hét után megállapodtunk abban, hogy csak személyszállításra fogjuk használni. Bár nem tartottam észszerűnek, hogy egy 80 kilós felnőtt miért ne vihetne fel akár 40 kilónyi cuccot egy 320 kilóra hitelesített felvonóban.” Az idézett helyzet sok társasházban lakó számára ismerős. Előbb-utóbb mindenkinek lesz valami dolga a lakásával, ha nem is költözik, de például felújít. Az ilyen helyzetek általában még akkor is vitát szülnek, ha az illető kiírja az üzenőfalra, hogy mikor, miért tartja majd fel a liftet. Ebben az esetben nem ritka azonban, ha a kiírás láttán, a közös képviselő a megadott napra, egyszerűen lekapcsolja a felvonót és gyalogolhat mindenki, még az is, akinek nincs köze a dologhoz.

Mit tehetünk?

Ideális persze az lenne, ha a társasház a közgyűlésen szabályozná, mire lehet használni, illetve mikor és kinek van joga lekapcsoltatni a felvonót.

Az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) határozza meg, hogy milyen esetben kötelező liftet üzemeltetni a lakóépületekben. A közös képviselőnek csak abban az esetben áll jogában kikapcsoltatni a liftet, ha erre közgyűlési határozat hatalmazza fel. De! Amennyiben a közgyűlés határozata jogszabályba (ez esetben az OTÉK vonatkozó rendelkezésébe) ütközik, akkor a közös képviselő köteles erre felhívni a közgyűlés figyelmét. Ha a határozat a közös képviselő figyelmeztetése ellenére születik meg, a közös képviselő köteles ezt a tényt közölni a területileg illetékes Építési osztállyal, akik kötelesek eljárni, és felhívni a tulajdonosok figyelmét arra, hogy a társasház használatba vételi engedélyének kiadását a működőképes lift meglétéhez kötötték.

Ki üzemeltesse?

Ez a következő probléma és ahány ház, annyi szokás. Van, hogy a háznak szerződése van egy közös képviseletet ellátó céggel, akik saját maguk, vagy esetleg alvállalkozón keresztül vállalják a javítást, karbantartást. Ahol nincs képviseletet ellátó cég, akkor a leggyakoribb, ha választanak egyet az interneten megtalálható számtalan liftüzemeltető cég egyikéből. Itt azonban ne legyenek restek és versenyeztessék meg a vállalkozásokat, mert az árak nagyon eltérőek lehetnek, persze csakúgy, mint a szolgáltatás minősége. Amennyiben új házról, vagy újjáépített felvonóról beszélünk, akkor a legkönnyebb a liftet beszerelő céggel kötni üzemeltetési szerződést.

Ha baj van, ki és mikor értesíti a liftszerelőt?

A legtöbb esetben egy, mindenki által leolvasható, telefonszámot adnak meg a társasházban, esetleg a közös képviselőt kell hívni. Nem ritka azonban az olyan társasház, ahol az egyik lakót bízzák meg a liftügyelettel. Ő ebben az esetben vállalja, hogy szinte éjjel-nappal otthon készenlétben áll, a társasház pedig jövedelmet fizet a munkájáért. Az a társasház, amelyik így dönt, nagyon körültekintően kell hogy eljárjon és a lakóval kötött szerződésben minden eshetőséget (szabadság, betegség) szabályoznia kell. Nem árt, ha egy munkajogászt is megkeresnek az ügyben, mert a rosszul megkötött szerződésből mindenkinek csak kellemetlensége származhat.

Bárhogy is döntünk a liftkezelő, felvonó ügyeletesnek (képesítéshez kötött feladatkör) a következő feladatokat kell elvégeznie:

 • a felvonókönyv vezetése,
 • a felvonó folyamatos üzemeltetésének fenntartásához megkötött karbantartási szerződés  alapján a karbantartási munkák elvégeztetése, ellenőrzése, a gépházba való bejutás biztosítása a szerelőknek,
 • rendellenesség esetén a felvonó működtetésének beszüntetése, felvonókönyvbe bevezetése, a lakók hirdetmény útján történő tájékoztatása, a karbantartók értesítése,
 • a lift vészcsengő lakásába történő bekötéséhez, felszereltetéséhez hozzájárul, 
 • a vészjelzésre szükség szerint intézkedik (kimentés, lift karbantartó, gondnok, közös képviselő, lakók értesítése),
 • az emeletek között megállt fülkét áramtalanítás után kézi erővel a legközelebbi állomásra felhúzza vagy leereszti, a felvonóba szorultat kimenti az ÉMI előírásainak megfelelően,
 • naponta ellenőrzi a biztonsági berendezések üzemképes állapotát, /villamosérintkezők, biztonsági zárak, vészjelzők, világítások, vészkapcsolók/,
 • a liftügyeletes a  tartózkodási helyén az aknaajtó, a biztonsági reteszek, a gépek elhelyezésére szolgáló kulcsokat a  ” felvonóhoz   tartozó kulcsok  ”  megjelöléssel   kihelyezi látható helyre,
 • a felvonó üzemképes állapotát próbamenettel ellenőrzi,
 • a felvonó, a felvonógépház tisztaságát és világítását ellenőrzi,
 • a liftkezelői igazolványát érvényességi idejének fenntartásával megújítja, tanfolyamon részt vesz,
 • A felvonóval kapcsolatos esetleges üzemeltetési problémákról a lakókat, a gondnokot és a közös képviselőt tájékoztatja,
 • az egyedi tűzvédelmi berendezések használhatósági idejét ellenőrzi, a személyfelvonóban, és a liftgépházban, szükség szerint intézkedik azok érvényességi idejének meghosszabbítására.

Eddig sem volt könnyű dolga azoknak a társasházaknak, amelyek betartották a szabályokat, ezentúl azonban még precízebben kell majd eljárni. Mint a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke elmondta, naponta kellene ellenőrizni a lifteket. Az idei év és a közeljövő „újdonságait” sorolva Bék Ágnes kitért arra is, hogy változásra készülhetnek a felvonót üzemeltető társasházak a liftek karbantartását illetően. Jelentősen bővült ugyanis az üzemeltetők kötelezettsége: minden naptári év március 31-ig (illetve a létesítést követő 90 napon belül) el kell végeztetni a műszaki biztonságtechnikai vizsgálatokat valamelyik nyilvántartott szervezettel, továbbá fel kell kérni a karbantartás megfelelőségének ellenőrzésére egy nyilvántartott felvonóellenőrt is. Az ezekre szóló megbízást most már csak az üzemeltető adhatja meg.

Az üzemeltetőnek ugyancsak gondoskodnia kell a lift állandó üzemképes állapotáról is, ami azt jelenti, hogy naponta kell(ene) ellenőrizni annak állapotát. A legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a felvonókezelő/karbantartó vállalkozások nem fognak naponta kiszállni minden egyes helyszínre. Ezért a TTOE elnöke azt javasolta, hogy a közös képviselők egyeztessenek a tulajdonosokkal, hogy ha bármilyen problémát, rendellenességet tapasztalnak, azt haladéktalanul jelezzék nekik. Dr. Bék Ágnes elmondta: komoly kihívást jelent az is, hogy 2020. január 1. után, a 146/2014. (V.5.) kormányrendelet értelmében, szabványossági felülvizsgálatnak kell alávetni minden egyes felvonót, amelyik már több mint 20 éve üzemel.

Ez előtt pedig úgy kell felújítani vagy épp cserélni a régi, elavult, esetleg rosszul működő lifteket, illetve azok alkatrészeit, hogy 2020-ban megfeleljenek az előírásoknak. A feladat nagyságát érzékeltetve ismertette: Magyarországon valamivel több, mint 37 ezer felvonót használnak jelenleg, amelyek közül több mint 20 ezer darab már betöltötte a 20. évét, és 15 ezer olyan lift van jelenleg is az országban, amely már több mint 30 éves.

Forrás: http://www.hazforum.hu

Megosztás itt:
error: Védett tartalom !!