Társasházkezelés-Könyvelés-Szoftverfejlesztés-Webes megjelenés-Rendszerfelügyelet

A társasházak életében olykor előfordul, hogy a közösség számára szükséges egyszerűbb munkákat (mint például kerítések festése, hulladéktárolók kezelése, kertgondozás, épülettakarítás, kisebb javítások) a tulajdonosok közül vagy a lakóközösségből önként jelentkező személy is el tudja végezni, ebben az esetben nem szükséges külső vállalkozó szolgáltatásainak igénybevétele ezek biztosításához.

Az alkalmi jellegű munkák végzésére a társasházak esetében is az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény rendelkezései biztosítanak adózási szempontból is kedvező lehetőséget:

A jogszabály előírásainak megfelelő alkalmi munka végzésére a társasháznál ugyanaz a magánszemély összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, illetve egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, valamint egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony keretében foglalkoztatható kedvezményes feltételekkel. [Efo. 2. § 3. pont]

 A jogszabály az alkalmi munka végzésére foglalkoztatható személyek létszámát is korlátozza, ennek megfelelően a főállású munkaviszonyban egyetlen személyt sem foglalkoztató társasház által alkalmi munka végzésére foglalkoztatható munkavállalók átlagos statisztikai létszáma az adott naptári (első vagy második) félév időtartamára számítva legfeljebb egy fő lehet.

Az alkalmi munka díjazásának mértéke

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony keretében a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően alkalmi munka végzésére foglalkoztatott magánszemély részére alapbérként, illetve teljesítménybérként (a meghatározott feltételeknek megfelelően) legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka, illetve a garantált bérminimum 87 százaléka jár. [Efo. 4. § (1a) bekezdés]

Az alkalmi munka végzésére egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló részére napibér alkalmazása esetén legalább napi 4344 forint, illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakör esetében legalább napi 5168 forint jár.

Az alkalmi munka végzésére egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló részére órabér alkalmazása esetén legalább óránként 543 forint, illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakör esetében legalább óránként 646 forint jár.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 111 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 25 550 forint, napibér alkalmazása esetén 5110 forint, órabér alkalmazása esetén 639 forint. [454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §]

Az előző bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 129 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 29 690 forint, napibér alkalmazása esetén 5940 forint, órabér alkalmazása esetén 742 forint. [454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §]

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munka végzésére foglalkoztatott természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és személyi jövedelemadóról bevallást benyújtania, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének szorzatát. [Efo. 9. § (2) bekezdés]

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munka végzésére foglalkoztatott munkavállaló részére kedvezményes feltételekkel legfeljebb napi 5110 forint, illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakör esetén legfeljebb napi 5940 forint adható átlagosan.

Az alkalmi munka végzésére foglalkoztatott munkavállaló részére adott juttatásnak az előző bekezdés szerint meghatározott mentesített keretösszeget meghaladó része után az adókötelezettségeket az általános szabályok szerint kell teljesíteni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munka végzésére foglalkoztatott személyek esetében is figyelemmel kell lenni a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott bérpótlékra (például vasárnapi pótlék, munkaszüneti napi pótlék, éjszakai pótlék) vonatkozó rendelkezésekre is.

Az alkalmi munka esetén fizetendő közterhek

A jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő alkalmi munka végzésére létesített egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 1000 forint. [Efo. 8. § (2) bekezdés]

A közteher megfizetésével a társasházat nem terheli társadalombiztosítási járulék, (szakképzési hozzájárulás,) egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, továbbá a személyi jövedelemadó tekintetében előírt adóelőleg-levonási kötelezettség.

A közteher megfizetésével a munkavállalót nem terheli a nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség. [Efo. 8. § (3) bekezdés]

A társasháznak a közteher-fizetési kötelezettséget minden esetben a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell az állami adóhatóság által meghatározott számlára történő befizetéssel teljesítenie (NAV egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések: 10032000-06057763 beszedési számla).

Az alkalmi munka végzésére foglalkoztatott munkavállaló részére juttatott jövedelemnek a mentesített keretösszeget meghaladó része után az adókötelezettségeket az általános szabályok szerint kell teljesíteni a munkaviszonyból származó bérjövedelemre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

Az alkalmi munka végzésére foglalkoztatott munkavállaló az egyszerűsített foglalkoztatás alapján nem válik biztosítottá, ezért ha más jogviszonya alapján nem minősül biztosítottnak és egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles, abban az esetben az alkalmi munka végzésének időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatási járulékot továbbra is fizetnie kell. [Efo. 10. § (1) bekezdés]

Az előzetes bejelentési kötelezettség teljesítése

A munkáltató egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munka) esetén köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelentést tenni elektronikus úton (ügyfélkapun), vagy az adóhatóság telefonos ügyfélszolgálatán keresztül bejelentést tenni. [Efo. 11. § (1) bekezdés]

A bejelentés teljesítéséhez minden esetben előzetes ügyfélkapus regisztráció szükséges. [Efo. 11. § (2) bekezdés]

A foglalkoztatás bejelentéséhez a társasháznak adószámmal, továbbá a társasház közösség képviseletében eljáró ügyintéző személynek (közös képviselő, állandó meghatalmazott) ügyfélkapus regisztrációval (Kormányzati Portálon elérhető), valamint adó- és vámhatósági regisztrációval (EGYKE: Egységes Képviseleti Adatlapon igényelhető) egyaránt rendelkeznie kell.

Az elektronikus úton történő bejelentéshez számítógépen ki kell tölteni a T1042E jelű elektronikus adatlapot, majd az ügyfélkapun keresztül azt meg kell küldeni az állami adóhatóság részére:

Az elektronikus bejelentés az okostelefonra telepíthető egyszerűsített foglalkoztatás bejelentő mobil alkalmazás használatával is teljesíthető az ügyfélkapu rendszerben érvényes felhasználónév és jelszó megadásával, azonban az alkalmazás jelenleg nem tudja ellenőrizni, hogy a beküldő személy jogosult-e az adott munkáltató nevében bejelentést tenni.

A telefonon történő bejelentés a jogszabályban meghatározott központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül tehető meg, a bejelentő adóazonosító jelének megadásával. [Efo. 11. § (7) bekezdés]

Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése a 185-ös, országon belül helyi tarifával éjjel-nappal hívható telefonszámon intézhető. [223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés]

A bejelentés benyújtására papíron, postai úton vagy személyesen nincs lehetőség!

Ha a bejelentés nem a munkavégzés megkezdése előtt történik, abban az esetben nem az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jön létre foglalkoztatási jogviszony, hanem ekkor a bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségeket az általános szabályok szerint kell kötelezően teljesíteni.

Forrás:acton.hu

Megosztás itt: